Drivhuset

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan et drivhus fungerer og hvordan det kan brukes til å produsere egen mat.

Kompetansemål

Naturfag

  • Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
  • Gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet

Mat og helse

  • Bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som er todelt. Første del krever lite og kan gjennomføres i et klasserom. Her skal elevene ved hjelp av internett svare på spørsmål knyttet til drivhus. I andre del av opplegget er det lagt opp til at elevene skal dyrke urter eller grønnsaker i et drivhus. Man kan enkelt bygge et lite drivhus selv, men det finnes også billige varianter man kan kjøpe. Prosjektet kan følges opp kontinuerlig ved at elevene observerer utviklingen av plantene. Det kan være lurt å plante noe spiselig slik at elevene kan lage et måltid når planten er moden. Tips! Et alternativ er å besøke en bonde som benytter veksthus i sin matproduksjon.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Arbeid individuelt eller i par.

  • Forklar kort hvordan et drivhus fungerer.
  • Undersøk hvilke matvarer som er vanlig å dyrke i drivhus/veksthus i Norge.
  • Hvorfor tror du man bruker drivhus/veksthus til produksjon av matvarer i Norge?

Fordypningsoppgave

Prosjektarbeid – et eget minidrivhus

  • Bestem deg for hva du vil dyrke i drivhuset.
  • Skriv regelmessig ned hvordan planten vokser. Tegn eller ta bilder av plantene.
  • Høst inn plantene når de er modne og bruk det til å lage en matrett!

Tags