Kjøtt og klima

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvilke faktorer som påvirker klimaavtrykket til kjøttvarer.

Kompetansemål

Samfunnsfag

 • Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle
  forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

Norsk

 • Presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser
 • Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres på to undervisningstimer. I økten skal elevene lage en presentasjon om enten norsk biff, svinekjøtt, lammekjøtt eller kylling fra et klimasmart perspektiv. Her kan det være lurt å sikre at de fire type kjøttproduksjonene er jevnt fordelt slik at man får en variasjon i presentasjonene. Avslutningsvis er det lagt til noen spørsmål som elevene kan drøfte i plenum eller i grupper.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Det finnes mange tips på ting vi som konsumenter kan gjøre for å spise mer klimasmart. Dette er for eksempel å velge mat etter sesong, ikke kaste mat, spise lokalmat og sykle til butikken. Å minske mengden kjøtt vi spiser blir også trukket frem når det er snakk om å velge klimasmart mat. Men å velge riktig kjøtt, hvor og hvordan kjøttet produseres, har også stor betydning. Lag en presentasjon om enten lammekjøtt, storfekjøtt, svinekjøtt eller kylling.

 • Hvor stort er klimaavtrykket fra dyreslaget du har valgt?
 • Er det forskjell på klimaavtrykket i norsk kjøttproduksjon i forhold til andre land?
 • Finn eksempler på ting Norge gjør for å minske klimaavtrykket i kjøttnæringen.

Oppfølgingsoppgave

Diskuter i grupper eller plenum.

 • Er det kjøttvarer som er mer klimavennlige enn andre?
 • Hva kan du gjøre for å spise mer klimavennlig?
 • Kommer du til å endre noen av dine egne spisevaner?

Tags