Lær om korn

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om kornarter og deres vekstvilkår.

Kompetansemål

Naturfag

 • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

Norsk

 • Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som bør gjennomføres på sensommeren/høsten før kornet blir tresket. Opplegget er todelt og vil strekke seg over to undervisningstimer. I første del av opplegget skal elevene individuelt eller i par tilegne seg kunnskap om en kornsort. Her kan «faktaark om korn» være et godt hjelpemiddel. Som en avrunding på økten skal elevene presenterer arkene for hverandre. I andre del av opplegget er det lagt opp til at klassen skal undersøke en kornåker i lokalområdet. Ta med arkene fra første økt og la elevene i grupper arbeide med fordypningsoppgaven.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Velg en kornart du vil lære mer om. Dette kan for eksempel være rug, bygg, havre eller hvete.

 • Lag en tegning av kornarten i midten av et hvitt ark.
 • Rundt tegningen skriver du fakta om kornarten.
 • Hva brukes kornet til?
 • Hvor vokser kornet?
 • Hvordan ser kornet ut?

Presenter arket ditt for en partner.

Fordypningsoppgave

La elevene diskutere spørsmålet med utgangspunkt i arkene de har fylt ut.

 • Hvilken kornsort er det?
 • Hvorfor tror elevene at det er akkurat denne kornsorten?

Undersøk hvordan området og jorda ser ut.

 • Hvorfor tror dere at denne kornsorten liker seg her?
 • Hvilke kornsorter hadde ikke likt seg her?

Tags