Lær om korn

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om kornarter og deres vekstvilkår.

Kompetansemål

Naturfag

  • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

Norsk

  • Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig
  • Lage tekster som kombinerer skrift med bilder

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som er todelt og som vil strekke seg over to undervisningstimer. I første del av opplegget skal elevene individuelt eller i par tilegne seg kunnskap om en kornsort. Her kan faktaark om kornarter være et godt hjelpemiddel. Som en avrunding av økten kan elevene presenterer arkene for hverandre. I andre del av opplegget er det lagt opp til at klassen skal besøke og undersøke et jorde i lokalområdet.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Velg en kornart du vil lære mer om. Dette kan for eksempel være rug, bygg, havre eller hvete.

  • Lag en tegning av kornarten i midten av et hvitt ark.
  • Rundt tegningen skriver du fakta om kornarten.
  • Hva brukes kornet til?
  • Vokser kornet i ditt nærområde?
  • Hva brukes kornet til?

Presenter arket ditt for en partner.

Fordypningsoppgave

Besøk en lokal bonde som produserer en eller flere av kornartene dere har arbeidet med. Ta med arket du har laget.

Diskuter i grupper eller par.

  • Undersøk kornet bonden produserer og finn ut hvilken kornart det er.
  • Undersøk hvordan området og jorda ser ut. Passer det med hvor kornarten trives?

Tags