Besøk en gård

Det går an å lære mye om landbruk og matproduksjon på skolen, men for å få ekstra utbytte av undervisningen er det ingenting som slår et besøk på en gård. Mange barn i dag savner nærkontakt med de grønne næringene, men det finnes mange muligheter for å gjennomføre undervisningsoppleggene i temabanken på en ekte gård. En praktisk opplevelse der man får lytte, lukte, klappe og til og med smake på det norske landbruket vil helt sikkert også gi god læring.

 

Slik kan dere flytte klasserommet til gården:

  1. Det finnes mange besøksgårder i by og bygd over hele landet. 4H-gård Norge er et nettverk med over 50 gårder over hele landet, som tilbyr besøk og tilrettelagte aktiviteter med rot i 4Hs pedagogiske metode ”å lære ved å gjøre”. Gjennom portalen lærerike gardsopplevingar (https://4hgard.no/) kan dere søke etter gårder i nærområdet og se hvilke aktiviteter de tilbyr.
  2. Norges Bondelag har over 500 lokallag fra nord til sør. Mange av disse har egne skolekontakter og bønder som gjerne tar i mot besøk på gårdene sine. Besøk https://www.bondelaget.no/fylkene/ og klikk videre inn på deres fylke. På den enkelte fylkesside finnes kontaktinformasjon til alle lokallaga. Er du usikker på hvor du skal henvende deg, ta kontakt med fylkeskontoret så hjelper de deg videre. Lokallagene i Bondelaget arrangerer også Åpen gård i sommerhalvåret. De fleste arrangementene finner sted i august, men noen lokallag arrangerer også Åpen gård før sommeren. På Bondelaget.no finner du informasjon og oversikt over Åpen gård-arrangementer i nærheten av deg.
  3. Inn på tunet-gårder finnes over hele landet og har tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Matmerk har en liste over godkjente Inn på tunet-gårder. Inn på tunet Norge har også en egen nettside innpatunet.no, der man kan klikke seg videre til sin region, eller kontakte Inn på tunet for hjelp.

Alternativ til gårdsbesøk:

  1. Hvis det er vanskelig å få til et gårdsbesøk, går det og an å spørre om bonden kan komme på besøk til skolen og fortelle om hvordan livet på en bondegård er. Dere kan bruke oppgavene i temabanken som utgangspunkt for timen, men også tilpasse opplegget til lokale forhold.
  2. Mange skoler har fine grøntområder, og det er mulig å anlegge en skolehage (evt bruke pallekasser) og gjennomføre et dyrkingsporsjekt, lag et insektshotell eller på annen måte ta i bruk området på og rundt skolen til å integrere landbruk og friluftsliv i undervisningen.