Gå til innholdet

Den norske bonden

Å være bonde er et variert yrke hvor man er avhengig av sesong og vær. Les mer om hvordan det er å jobbe som bonde i Norge her!

Landbruk og klima

Naturen er i endring, og også landbruket må tilpasse seg klimaendringene. Les mer om landbruket og klimautslipp her!

Eng og beite

Eng og beite er viktig for både mennesker og dyr. Les mer om eng og beite her!

Husk grøtdagen 23. oktober

Den norske grøtdagen feires 23. oktober. Grøt er en matrett med lange tradisjoner i Norge, les mer her.  

Høner og kylling

Høner gir oss både kjøtt, egg og god gjødsel. Les mer om høna, hanen, egget og kyllingen her!

Grønnsaker

I Norge dyrkes det et stort antall ulike grønnsaker. Les mer om grønnsaker og vekstvilkår her!

Geit

Geiter er nyttige dyr som gir oss melk, kjøtt og skinn. I Norge er melka det viktigste vi får av geita. Les mer om geita her!

Frukt og bær

I Norge har vi gode vekstvilkår for å dyrke en del frukt- og bærslag. Les om ulike sorter og om hvordan de dyrkes her!

Korn

Korn er viktig for både mennesker og dyr, og er kanskje verdens viktigste matvare. Les mer om korn her!

Landbruket i Norge

Å drive jordbruk i Norge kan være en utfordring. Les mer om å drive jordbruk her!