Landbruket i Norge

Norge er et langstrakt land det kan være vanskelig å drive jordbruk i. Landet vårt er bratt, vått og kaldt, og mange gårder ligger avsides til. Norsk landbruk har lavere avlinger og større begrensninger på hva slags vekster vi kan dyrke, enn mange andre land i verden. Fordi vi har et kaldt klima her i nord kan vi for eksempel ikke dyrke appelsiner. Appelsiner trenger masse sol og et varmt klima for å trives. Men, å lage mat i Norge gir også noen fordeler. Klimaet gir smaksfulle produkter, som søte jordbær, god plantehelse og mindre behov for plantevernmidler. Store avstander gir god dyrehelse med lite smitte av dyresykdommer. Medisinbruken i Norge har gått kraftig ned og vi bruker langt mindre antibiotika enn de fleste andre land. Norsk husdyrhelse er i verdenstoppen. Forekomsten av smittestoffer som kan smitte fra dyr til folk er blant de laveste i Europa.

Det er også store forskjeller fra nord til sør i landet vårt. På Jæren høstes tre til fire grasavlinger, mens det i Troms og Finmark og i fjellbygdene høstes èn til to avlinger. Matjorda og gårdene ligger spredt over hele landet, og det gir kostbar transport. Dyrefôr må fraktes til gårdene, mens melk, dyr og planteprodukter skal hentes, bearbeides og kjøres ut i butikkene.