Den norske bonden

I Norge har vi omtrent 39 000 gårdsbruk. Bønder er ofte selvstendig næringsdrivende, det vil si at bonden driver gården som sitt eget firma. De aller fleste bønder i Norge eier og arbeider på gården der de også bor. I tillegg til å ta seg av dyra og drive jorda på gården må bonden holde styr på økonomien, passe på at gården er en trygg plass å arbeide og bo på, vedlikeholde maskinene sine og hugge tømmer i skauen. En bonde har altså mange ulike arbeidsoppgaver.

Arbeidet på gården avhenger av hvor i Norge gården ligger. Norge er et langstrakt land, og med mange forskjellige produksjoner. Bonden er også avhengig av sesong og vær. Det kan være vanskelig å være bonde, når været ikke spiller på lag. Blir det en lang og tørr sommer med lite regn, vil avlingene bli mindre. Det samme skjer om det regner for mye og er for lite sol. Hva bonden tjener vil også variere etter sesongene, og etter hva som produseres. På de fleste gårdene i Norge har man flere produksjoner i kombinasjon. Det kan være flere plante- og husdyrproduksjoner, for eksempel ku og gras. Mange driver også med skogbruk eller tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser. Kunnskapen og utstyret som kreves for å få frem trygge og gode norske råvarer har endret seg mye gjennom årenes løp. Flere bønder driver med andre yrker ved siden av å være bonde.

Ta quiz om gårdsbruk!