Vi dyrker landet

Nå starter Norges Bondelag kampanjen Vi dyrker landet. Norges Bondelag er 125 år i 2021, og i den forbindelse inviteres barnehager over hele landet med på prosjektet: Vi dyrker landet. Målet er å la barn bli bedre kjent med landbruket og lære om matens vei fra jord til bord ved å følge planter gjennom en vekstsesong.

Innlandet Bondelag har gitt alle barnehagene i fylket tilbud om være med på kampanjen. Barnehagene får hvert sitt plantebrett med 24 grønnsaksplanter. Plantene kan ikke plantes ut i jorda enda, for plantene vil ha mye lys og varme for å vokse, så de må stå inne til de har blitt store nok til å plantes ut. Dette kan gjøres i slutten av mai.

Følg prosjektet videre her på kalenderen til Den grønne skolen!


Vil du vite mer? Les om Vi dyrker landet på Bondelaget.no.

Grønnsaksbonde Louise Gjør og datteren Mari fra Fredheim gård i Stange, gleder seg til å dele ut plantebrett til barnehagene i Innlandet.