Bruk lav til å farge garn

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal utforske hvordan lav kan brukes til å farge garn, og hvordan vi kan utnytte naturen på en bærekraftig måte.

Kompetansemål

Kunst og håndverk 

  • Undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utnytter naturmaterialers egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander

Naturfag

  • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

Gjennomføring av undervisningen

Dette er er tverrfaglig prosjekt som vil gå over to halve skoledager. Start prosjektet med å informere om hvordan steinlav ser ut og at dette var et material som ble brukt til å farge garn før i tiden. Videre skal elevene samle lav som skal legges lagvis sammen med ull i en gryte. Tips! Eksperimenter med mengde vann og lav i ulike gryter for å se om dette gir utslag på garnets farge. La gryten med lav og garn stå over natten. På dag to skal garnet stå i varmt vann i omtrent 2 timer. Når garnet har stått ut tiden skal elevene skylle, vaske og tørke det. Avslutt dagen med å diskutere de vedlagte refleksjonsspørsmålene i grupper eller par. Videre kan garnet brukes til strikking, hekling eller veving!

Refleksjonsspørsmål

  • Hva menes med «bærekraftig bruk» av naturen?
  • Er dette noe man bør tenke på når man samler lav? Hvorfor/hvorfor ikke?

Tags