Lær om poteten

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvorfor poteten er en viktig del av norsk historie.

Kompetansemål

Samfunnsfag

  • Utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

Norsk

  • Utforske eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter mellom talespråk og skriftspråk
  • Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtale

Kunst og håndverk

  • Undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer
  • Eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et tverrfaglig opplegg som kan gjennomføres på 2-3 undervisningsøkter. I første del av opplegget er det lagt opp til at dere skal diskutere ulike dialektord for potet. Videre skal dere ha høytlesing av «Potetferien som ble til høstferie» og se «Fra potetferie til fritidsferie«. Svar på de vedlagte spørsmålene i arbeidsoppgaven i plenum, eller diskuter i grupper. Undersøk også forskjellen mellom en gammel og ny variant av en potetopptaker. I fordypningsoppgaven er det lagt opp til at elevene skal få mer kunnskap om potetferien. Dette kan gjøres på ulike måter ut fra sesong og ressurser. Hvis du gjennomfører undervisningsopplegget på høsten eller sensommeren kan du undersøke om det er mulig å delta på høsting av poteter på en gård eller grønnsakshage. Dette er en fin måte for elevene å få oppleve sin egen lille «potetferie». En annen mulighet er å invitere noen som selv har hatt potetferie som barn, slik at elevene kan stille spørsmål til personen. Avslutt prosjektet med å lage potettrykk for å vise at poteten også kan brukes til å lage kunstuttrykk.

Elevoppgaver

Refleksjonsspørsmål

Kjært barn har mange navn. I Norge finnes det mange ulike dialektord for potet. Noen av disse ordene er: pote, potitt, påteddes og jordeple.

  • Er dette ord som du eller noen i familien din bruker? Bruker dere eventuelt andre ord for potet?
  • Hvorfor tror dere at det finnes så mange ulike dialektord for potet?

Arbeidsoppgave

Diskuter spørsmålene.

  • Hva gjorde barna når de hadde «potetferie»?
  • Hvorfor trenger ikke bonden lenger hjelp til å plukke poteter?

Undersøk hva en potetopptaker er og forskjellen mellom en gammel og moderne variant.

Fordypningsoppgave

Delta på potethøsting, eller snakk med en som plukket poteter i sin barndom. Avslutt økten med å la elevene diskutere spørsmålet under.

  • Kunne du tenkt deg å bruke høstferien på å plukke poteter. Hvorfor/hvorfor ikke?

Lag potettrykk

Du finner en beskrivelse av hvordan du lager potettrykk her!

Tags