Fra potetferie til høstferie

Dette opplegget er en del av Potetprosjektet, men kan gjennomføres uavhengig av prosjektet.

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om potetens historie og hvordan teknologien har endret hvordan man høster poteter.

Kompetansemål

Naturfag

  • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

Samfunnsfag

  • Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

Gjennomføring av undervisningen

Dette opplegget bør gjennomføres før potetene blir høstet. I første del av økten skal dere lese «Fra potetferie til høstferie» og se videoen «Fra potetferie til fritidsferie«. Deretter skal elevene arbeide individuelt med arbeidsoppgaven og diskutere spørsmålene i fordypningsoppgaven.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Les «Fra potetferie til høstferie» og svar på spørsmålene.

  • Hva var arbeidsoppgavene til barna?
  • Hvorfor hjalp barn til med å plukke poteter?
  • Hvorfor sluttet barn å hjelpe til med potetplukkingen?

Refleksjonsspørsmål

Diskuter spørsmålene

  • Hvordan har teknologi endret hvordan vi høster poteter?
  • Kunne du tenkt deg å bruke høstferien til å plukke poteter?

Tags