Landbruket i Norge og verden

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan geografi påvirker hva som kan dyrkes og produseres av mat, og hvordan dette har hatt innvirkning på mattradisjonene i Norge.

Kompetansemål

Samfunnsfag

  • Beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres i løpet av en undervisningstime. I første del av økten skal elevene lag en oversikt over hvilke typer frukt, korn og grønnsaker som produseres i Norge. I fordypningsoppgaven skal elevene undersøke hvilke vekstvilkår som skal til for å produsere mat i Norge, og hvordan dette har påvirket våre mattradisjoner. Avslutt økten med å diskutere spørsmålene fra fordypningsoppgaven i plenum.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Arbeid i grupper eller par.

  • Noter ned minst 10 eksempler på grønnsaker, frukt og korn som du vet om.
  • Undersøk om matvarene kan bli produsert i Norge, eller om dette er matvarer som må importeres fra utlandet. Lag en oversikt i form av en tabell.

Fordypningsoppgave

Ta utgangspunkt i tabellen.

  • Ta utgangspunkt i listen med matvarer som produseres i Norge. Hvilke klima- og vekstforhold trenger disse matvarene?
  • Ta utgangspunkt i listen med matvarer som må importeres. Hvilke klima- og vekstforhold trenger disse matvarene?

Diskuter i grupper.

  • Hvordan tror dere at klima og geografi har påvirket mattradisjonene i Norge og i verden?
  • Tror dere matimport har endret de norske spisevanene? Hvordan?
  • Hvorfor tror dere at det er viktig å satse på matproduksjon i Norge?

Tags