Da poteten kom til Norge

Dette opplegget er en del av Potetprosjektet, men kan gjennomføres uavhengig av prosjektet.

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om potetens rolle i norsk historie, og sammenligne dette opp mot eget liv.

Kompetansemål

Samfunnsfag

  • Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres på 1-2 undervisningsøkter. I første del av opplegget skal du ha høytlesing av «Da poteten kom til Norge«. Deretter skal elevene arbeide med arbeidsoppgaven individuelt eller i par. I andre del av økten skal dere bruke nettsiden kulturminnesøk.no for å undersøke hvordan poteten har satt sine spor i deres lokalområde. Denne delen kan gjøres individuelt, eller i plenum. Her kan det være lurt å undersøke hva slags kulturminner som finnes i deres nærområde i forkant av økten.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Les «Da poteten kom til Norge» og svar på spørsmålene.

  • Hvorfor var mange skeptiske til poteten i starten?
  • Hvorfor ville prester at nordmenn skulle spise potet?
  • Hva gjorde prester for å få folk til å spise potet?
  • Hvordan var det vanlig å bruke poteten før?

Diskuter i par.

  • Hva hadde du tenkt om poteten om du aldri hadde sett den før? Ville du vært skeptisk?
  • Hvor viktig er poteten for ditt kosthold?

Fordypningsoppgave

Gå inn på https://www.kulturminnesok.no/ og skriv inn ordet «potet» i søkefeltet. Zoom inn på din kommune.

  • Finnes det noen kulturminner i deres nærområde som har noe med potet å gjøre?
  • Hvorfor tror dere at det er/ikke er mange kulturminner om potet i deres nærområde?
  • Se på oversikten over hele landet. Hva forteller det oss at det finnes så mange kulturminner om potet i Norge?

Tags