Potetprosjektet

Potetprosjektet inneholder seks undervisningsopplegg som gjennomføres vår og høst. Del 1 er lagt opp slik å kunne gjennomføres uavhengig av alder, og om man er en skoleklasse eller ikke. Del 2 og bonusoppleggene er laget med utgangspunkt i kompetansemålene for 3.-4.trinn og 5.-7.trinn.

Overordnet mål: Få innsikt i potetens vekst og høsting, hva poteter trenger for å trives og vokse, dens rolle som næringskilde og tradisjoner i norsk husmanskost.

Gangen i prosjektet: Aktiviteter i prosjektet vil være sentrert rundt perioden av setting og innhøsting av potetplanter. Prosjektet er derfor todelt (vår og høst), med aktiviteter og opplegg lagt til våren og settingen av potetene, før det senere tas opp igjen til høsten med aktiviteter og opplegg rundt høstingen av potetene.

Under finner du lenker til hvert undervisningsopplegg for vår og høst, og to bonusopplegg som kan gjennomføres underveis  eller i etterkant av prosjektet.

Del 1:

  1. Introduksjon – Ta en potet
  2. Mine egne poteter

Del 2:

  1. Bakt potet (3.-4.trinn)
  2. Mine erfaringer som potetbonde (3.-4.trinn)

Bonus:

  1. Poteten i Norge (5.-7.trinn)
  2. Potetens vei til matbordet (3.-4.trinn)

Tags