Potetprosjektet – oversikt

Formål

Formålet med Potetprosjektet er at elevene skal tilegne seg kunnskap om prosessen rundt dyrking og høsting av poteter, og potetens viktige rolle i norsk historie.

Kompetansemål for prosjektet

Naturfag

 • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

Samfunnsfag

 • Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

Mat og helse

 • Fortelje om kva som kjenneteiknar sunn og variert mat og kvifor det er viktig for helsa
 • Utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid

Kunst og håndverk

 • Formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Norsk

 • Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

 

Gjennomføring av prosjektet

Potetprosjektet er et tverrfaglig prosjekt som består av syv opplegg som skal gjennomføres vår og høst. Aktivitetene i prosjektet vil være sentrert rundt perioden av setting og innhøsting av potetene. Bonusoppleggene kan gjennomføres uavhengig av de andre oppleggene. Her finner du en  beskrivelse på hvordan man lysgror, setter, vanner, hypper og høster potetene. Denne beskrivelsen vil det være lurt å sette seg godt inn i før man starter prosjektet. Obs! Husk å ta bilder eller lage tegninger underveis. Disse skal brukes i «Presentasjon om poteten«.

Tips! Det vil være mulig å bruke mange av oppleggene uavhengig av Potetprosjektet. Kanskje passer det best å kun delta på høstingen av potetene, eller kanskje er det enklest å kun arbeide med prosjektet på skolen? Her kan du gjøre tilpasninger slik at prosjektet passer deg og din klasse!

Del 1: Vår

 1. Ta en potet– oppstart
 2. Da poteten kom til Norge

Del 2: Høst

 1. Fra potetferie til høstferie
 2. Mine erfaringer som potetbonde
 3. Presentasjon om poteten

Del 3: Bonusopplegg

 1. Lag potettrykk
 2. Lag bakt potet

Tags