Mine erfaringer som potetbonde

Dette undervisningsopplegget er siste del av Potetprosjektet, og gjennomføres på høsten.

Formål

Formålet med økten er at elevene skal reflektere rundt sine erfaringer med å dyrke egen mat.

Kompetansemål

Naturfag

  • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et arbeidsopplegg som gjennomføres etter at prosjektet er avsluttet.

Refleksjonsspørsmål

Skriv et refleksjonsnotat hvor du tar utgangspunkt i spørsmålene under.

  • Hvordan har du opplevd potetprosjektet? Hva var vanskelig, spennende, gøy?
  • Gikk det etter planen, eller kunne noe blitt vært gjort annerledes?
  • Hva har du lært at skal til for at poteter skal vokse?
  • Hva har dere gjort for å gjøre potetdyrkingen bærekraftig? Kunne dere gjort noe annerledes?

Tags