Mine erfaringer som potetbonde

Dette undervisningsopplegget er en del av Potetprosjektet.

Formål

Formålet med økten er at elevene skal reflektere rundt sine erfaringer med å dyrke egne poteter.

Kompetansemål

Naturfag

  • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et undervisningsopplegg som bør gjennomføres på høsten etter at potetene er tatt opp. Her skal elevene reflektere rundt arbeidet knyttet til Potetprosjektet. Avslutt økten med å diskutere spørsmålene i plenum.

Elevoppgaver

Refleksjonsspørsmål

Skriv et refleksjonsnotat hvor du tar utgangspunkt i spørsmålene under.

  • Hvordan har du opplevd Potetprosjektet? Var det noe som var vanskelig, spennende eller gøy?
  • Gikk alt etter planen, eller burde dere ha gjort noe annerledes?
  • Hva har dere gjort for å gjøre potetdyrkingen så bærekraftig som mulig?

Tags