Lær om norske grønnsaker

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om vekstvilkårene til norske grønnsaker.

Kompetansemål

Naturfag

 • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

Mat og helse

 • Utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid

Norsk

 • Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som startes på våren når grønnsakene spirer, og avsluttes når grønnsakene skal høstes. Man kan eventuelt bruke internett for å finne informasjon om grønnsakene om man ikke har mulighet til å dra på utflukt. I opplegget skal elevene gjennom vår og høst undersøke hvordan en grønnsak blir dyrket og hva som skal til for at den trives. I første del av opplegget er det lagt opp til at elevene skal besøke en gård eller grønnsakshage hvor det dyrkes grønnsaker. Her kan dere enten fokusere på ulike grønnsaker, eller en felles. Under besøket skal elevene tegne spiren og svare på spørsmålene på arbeidsarket. På sensommeren/høsten skal dere besøke gården eller grønnsakshagen igjen. Her skal elevene igjen lage en tegning av grønnsaken og svare på de vedlagte spørsmålene. Arbeid med refleksjonsspørsmålene etter besøket. I siste del av opplegget skal elevene i grupper lage en plakat hvor de presenterer grønnsaken(e). Tips! Lag et måltid med grønnsaken dere har arbeidet med.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Lag en tegning av hvordan grønnsaken ser ut på våren. Svar på spørsmålene.

 • Når blir frøene satt i jorda?
 • Hvorfor blir frøene satt i jorda på denne tiden av året?
 • Hva må til for at grønnsaken skal vokse seg stor?

Lag en tegning av hvordan grønnsaken ser ut på høsten. Svar på spørsmålene.

 • Når blir grønnsaken høstet?
 • Hva kan grønnsaken brukes til?
 • Hvordan ser man at grønnsaken er klar til å høstes?

Refleksjonsspørsmål 

Diskuter i plenum.

 • Hva er fire ting som er viktig å tenke på når man skal dyrke grønnsaker?
 • Er det noe som er ekstra viktig å tenke på når man dyrker deres utvalgte grønnsak?
 • Tomater og agurker er grønnsaker som det dyrkes mye av i norske drivhus, men disse er vanskelig å dyrke ute i store deler av Norge. Hvorfor tror du at disse grønnsakene liker seg i drivhus, men ikke ute?

Fordypningsoppgave

Lag en plakat om grønnsaken. Ta utgangspunkt i punktene under. Husk å bruke tegninger og farger slik at plakaten blir spennende å lese for andre!

 • Hva er det grønnsaken trenger for å vokse?
 • Når er det vanlig å så frøene?
 • Når er det vanlig å høste grønnsaken?
 • Hvordan ser man at grønnsaken er klar til å bli høstet? Bruk en tegning til å forklare.
 • Nevn minst to eksempler på matretter som grønnsaken kan brukes til.

Tags