Presentasjon om poteten

Dette opplegget er en del av Potetprosjektet, men kan gjennomføres uavhengig av prosjektet med noen få justeringer.

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal formidle kunnskapen de har tilegnet seg gjennom arbeidet med Potetprosjektet.

Kompetansemål

Naturfag

 • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

Samfunnsfag

 • Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

Mat og helse

 • Fortelje om kva som kjenneteiknar sunn og variert mat og kvifor det er viktig for helsa
 • Utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid

Kunst og håndverk

 • Formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Norsk

 • Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Gjennomføring av undervisningen

Dette er en avslutning på Potetprosjektet. Her skal elevene i grupper på 3-4 lage en plakat om poteten og prosessen rundt dyrking av poteter. Bestem selv om elevene skal presentere plakaten, og om dette skal gjøres for egen klasse, andre klasser eller for foreldre.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Lag en plakat om poteten. Plakaten skal inneholde:

 • Bilder av settepotetene, potetplanten, høsting og de ferdige potetene.
 • Informasjon om hvordan man kan dyrker poteter på en bærekraftig måte.
 • Informasjon om potetens historie.
 • Informasjon om næringsinnholdet til poteten.
 • Forslag til minst én oppskrift med potet.

Tags