Ta en potet– oppstart

Dette undervisningsopplegget er første del av Potetprosjektet, og skal gjennomføres på våren.

Formål

Formålet med økten er å tilegne seg kunnskap om hvordan man kan dyrke og høste poteter på en bærekraftig måte.

Kompetansemål

Naturfag

  • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte.

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette opplegget kan gjennomføres i løpet av en undervisningsøkt. Det aller første vi skal gjøre i dette prosjektet er å legge potetene i vinduskarmen noen uker (3-4) for at potetene skal lysgro. Dette kan vi godt gjøre på skolen, eller ved at alle får med en eller flere poteter hjem for å legge de et sted det er godt med lys. Mens potetene ligger i vinduskarmen, er det andre ting vi må forberede før vi kan sette potetene i jorda. Les «Mine poteter– steg for steg» høyt og la elevene diskutere spørsmålene i par.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Les «Mine poteter– steg for steg» og svar på spørsmålene.

  • Hvorfor skal man lysgro potetene?
  • Hva bør man tenke på når man skal sette potetene?
  • Noter ned noen punkter du mener det er viktig å tenke på når man skal dyrke poteter.

Diskuter i par.

  • Hva menes med «bærekraftig matproduksjon»?
  • Hva kan man gjøre for å sikre at dyrkingen blir så bærekraftig som mulig?

Tags