Matsvinn (ungdomstrinnet)

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om matsvinn og hvorfor det er viktig å kaste mindre mat.

Kompetansemål

Mat og helse 

 • Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon
 • Utforske klimaavtrykket til matvarer og gjøre rede for hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klimaet og matsikkerheten

Norsk

 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres i løpet av to undervisningsøkter. I første del av opplegget skal elevene arbeide med spørsmål knyttet opp mot holdbarhetsmerking og prinsippet om å «se, lukte og smake». Her kan det være lurt å se «Å kaste mat er skikkelig dumt!» før dere arbeider med spørsmålene. I andre del skal elevene undersøke matvarer som har gått ut på dato ut fra prinsippet om å se, lukte og smake. Sett frem matvarer som har gått ut på «best før»-dato og la elevene undersøke om produktene fortsatt kan anvendes. Sett også gjerne frem varer som ikke har gått ut på «best før»-dato slik at elevene selv kan gjette seg frem. Obs! Vær forsiktig med varer som har gått ut på «siste forbruksdag». I siste del av opplegget skal elevene lage en informativ plakat om matsvinn. Tips! Avslutt opplegget med å lage et måltid av matvarene som har gått ut på «best før»-dato.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

 • Hvorfor bruker man holdbarhetsmerking på matvarer?
 • Undersøk hva som er forskjellen på «best før» og «siste forbruksdag».
 • Hva menes med at man skal «se, lukte og smake» på mat før man eventuelt kaster det?

Arbeidsoppgave

I Norge kastes store mengder mat hver dag fordi det har gått ut på «best før»-dato. Ofte er dette matvarer som er gode lenge etter den satte datostemplingen. Et godt prinsipp er å «se, lukte og smake» på maten før du eventuelt kaster den. Slik vet du om maten fortsatt er brukbare eller ikke.

Bruk prinsippet om å «se, lukte og smake» på matvarene som er satt frem.

 • Er dette matvarer som fortsatt kan spises? Hvorfor/hvorfor ikke?

Fordypningsoppgave

Lag en plakat hvor du informerer om matsvinn. Ta utgangspunkt i punktene under.

 • Forklar hva som menes med «matsvinn».
 • Undersøk hvor mye mat som kastes i Norge.
 • Undersøk hvorfor matsvinn er et klimaproblem.
 • Finn eksempler på tiltak som vi forbrukere kan gjøre for å forhindre matsvinn.

Tags