Forsvunnet: biearter savnet

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om biers viktige plass i naturen, og tiltak vi kan gjøre for å bevare biebestanden i Norge.

Kompetansemål

Naturfag

 • Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
 • Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

Kunst og håndverk

 • Bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte
 • Undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et tverrfaglig opplegg som kan gjennomføres på 2-3 undervisningsøkter. I første del av opplegget skal elevene se videoen «Alt om bier på 5 minutter» og svare på de vedlagte spørsmålene. Videre skal elevene undersøke hva man må tenke på når man skal lage et biehotell. Undersøk om det er gamle materialer på sløyden eller gamle trestubber i nærmiljøet som kan brukes til å lage et biehotell. Avslutt prosjektet med å lage en «forsvunnet»-plakat for bier som kan henges opp på skolen eller i nærområdet. Plakaten kan lages i grupper eller par.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Se videoen om bier og svar på spørsmålene nedenfor.

 • Hvorfor er bier viktig for planter og blomster?
 • Hvordan vil naturen bli påvirket om bier forsvinner helt?
 • Hva er noen av de mulige grunnene til at bier forsvinner?

Lag et biehus

Før dere starter å lage biehotellet må dere undersøke:

 • Hva slags materiale bør man bruke? Har dere slike materialer på sløyden eller i nærområdet?
 • Hvor er det best å henge biehuset? Finn et sted i nærområdet hvor biehuset kan plasseres.

Fordypningsoppgave 

Lag en «forsvunnet»-plakat for bier. Plakaten skal inneholde informasjon om:

 • Hvordan bier ser ut. Lag gjerne en tegning.
 • Hvor mange biearter som har forsvunnet de siste tiårene.
 • Hvorfor bier er viktig for natur og mennesker.
 • Tiltak man kan gjøre for å bevare biebestanden i Norge.

Tags