Menneskets bi(e)effekt (ungdomstrinnet)

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om biers rolle i naturen, hvordan menneskelig aktivitet påvirker bier og tiltak som kan gjøres for å bevare biebestanden i Norge.

Kompetansemål

Naturfag

 • Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Kunst og håndverk

 • Vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte

Norsk

 • Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et tverrfaglig opplegg som kan gjennomføres på 3-4 undervisningsøkter. I første del av opplegget skal elevene se en eller flere av videoene fra NRK Skole, og svare på de vedlagte spørsmålene. Videre skal elevene undersøke hva man må tenke på når man skal lage et biehus. Undersøk om det er gamle materialer på sløyden eller gamle trestubber i nærmiljøet som kan brukes til å lage et biehus. Avslutt prosjektet med å lage en nyhetsreportasje om bier. Videoen kan lages i par eller grupper.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Se videoene om bier og diskuter spørsmålene i par.

 • Hvorfor er bier viktig for økosystemet?
 • Hva er noen av de mulige grunnene til at bier forsvinner?
 • Hvordan vil naturen bli påvirket om bier forsvinner helt?
 • Hvorfor kan biehus hjelpe bier?

Lag et biehus

Før dere starter å lage biehuset må dere undersøke:

 • Hva slags materiale bør man bruke? Har dere slike materialer på sløyden eller i nærområdet?
 • Hvor er det best å henge biehuset? Finn et sted i nærområdet hvor biehuset kan plasseres.

Fordypningsoppgave 

Lag en nyhetsreportasje om biedøden i Norge. Videoen skal inneholde informasjon om:

 • Bienes funksjon i økosystemet.
 • Hvor mange biearter som har forsvunnet de siste tiårene.
 • Mulige grunner til at det skjer en biedød.
 • Drøfting knyttet til dyrking av mat og bevaring av bier.
 • Hvordan natur og mennesker vil bli påvirket om bier forsvinner.
 • Tiltak man kan gjøre for å bevare biebestanden i Norge.

Tags