Søppel i naturen

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om kildesortering, søppel i naturen og hvilke tiltak man kan gjøre for å forhindre forsøpling.

Kompetansemål

Naturfag

  • Samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak

Samfunnsfag

  • Utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet

 

Gjennomføring av undervisningen

Opplegget er todelt og vil kunne gjennomføres på 1-2 undervisningstimer. I første del av opplegget skal elevene ut i nærområdet for å plukke søppel. I andre del skal elevene kildesortere avfallet de har funnet. Sett frem søppelkasser med tydelig merking slik at elevene lett kan kaste avfallet i riktig søppelkasse. Gå gjennom søppelkassene og forklar hva de ulike merkene betyr. Avslutt økten med å diskutere hvordan søppel kan påvirke dyr og natur, og hvordan man kan unngå søppel i naturen. Tips! Norske kommuner har forskjellige kildesorteringssystemer, så det anbefales å sjekke kommunens retningslinjer for kildesortering på forhånd.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

  • Plukk søppel i skoleområdet.

Bruk gjerne hansker for å unngå å bli skitten på hendene.

Oppfølgingsoppgave

  • Kildesorter avfallet i  søppelkassene som læreren har satt frem.

Refleksjonsspørsmål

Diskuter i grupper eller par.

  • Hvordan kan søppel skade naturen og dyrene som lever der?
  • Hva kan du gjøre for at søppel ikke blir liggende i naturen? Finn minst tre eksempler.

Tags