Hjelp biene

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal utforske hvordan man kan gjenbruke gamle materialer for å bygge et biehotell, og reflektere over bienes viktige rolle i naturen.

Kompetansemål

Kunst og håndverk

 • Bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
 • Prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø

Naturfag

 • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et tverrfaglig opplegg som kan gjennomføres på 2-3 undervisningsøkter. I første del av opplegget skal elevene se videoen «Alt om bier på 5 minutter» og «Biene skaffer deg mat«. Svar på de vedlagte spørsmålene. Videre skal elevene undersøk om det er gamle materialer på sløyden eller gamle trestubber i nærmiljøet som kan brukes til å lage et biehotell. La elevene i grupper lage biehotellene. Avslutt prosjektet med å lage en informerende plakat som skal stå i nærheten av biehotellene. Plakaten skal informerer om hvordan man kan lage et eget biehotell, hvorfor bier forsvinner og bienes viktige rolle for natur og mennesker.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Arbeid individuelt med spørsmålene.

 • Hva er pollen?
 • Hvorfor trenger blomster og bier hverandre?
 • Hvorfor er det et problem for natur og mennesker at bier forsvinner?

Lag et biehus

 • Undersøk hva slags materiale man bør bruke. Finn ut om det er noe slikt materiale på skolen eller i nærområdet.
 • Undersøk hvor man bør henge biehotell. Finn et sted rundt skolen eller i nærområdet hvor biene vil trives.

Fordypningsoppgave 

Lag en informerende plakat som skal stå ved biehotell. Plakaten skal inneholde informasjon om:

 • Hvorfor bier er viktig for naturen og mennesker.
 • Noen grunner til at bier forsvinner.
 • En beskrivelse av hvordan man kan lage et biehotell. Lag gjerne en tegning som viser de ulike stegene.

Tags