Lær om bier

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om bier og deres rolle i naturen.

Kompetansemål

Naturfag

  • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som går over to undervisningsøkter. I første økt skal elevene lære om bien. Se «Hvorfor forsvinner biene?» og la elevene svare på spørsmålene i arbeidsoppgaven. Arbeidsoppgaven kan også diskuteres muntlig. I andre del er det lagt opp til at klassen skal på en ekskursjon i nærområdet for å observere bier. Her kan det vært lurt å dra til en eng eller en hage hvor det er mye blomster. Husk å holde litt avstand til biene slik at dere ikke forstyrre dem. Tips! Lag et biehotell!

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Lag en tegning av en bie og svar på spørsmålene.

  • Hva lager bier?
  • Hva får bier på kroppen når de besøker en blomst?
  • Hvorfor er biene viktige for blomster?

Ekskursjon

  • Undersøk om dere ser noen bier som har pollen på kroppen.
  • Er det noen blomster som det virker som biene liker bedre enn andre?
  • Diskuter hvorfor biene trives i det området dere er.

Tags