Skriv en artikkel til lokalavisen

Lokalavisa vil alltid vise frem hva barn og unge i lokal området gjør. Ta kontakt med din lokalavis, og spør om de er interessert i en artikkel eller reportasje med bilder. Vis frem hva dere har gjort, så enda flere kan bli med neste gang!

Her er en sjekkliste over ting du bør tenke på når du skal skrive for lokalavisa:

 • Skriv og send saken rett etter arrangementet. Gamle nyheter har ikke interesse.
 • Hva skjedde, når og hvor? Hvem var med, hvordan foregikk det, og hva var målet med arrangementet?
 • Fortell det viktigste først. Artikkelen skal kunne kuttes bakfra.
 • Få fram det som har lokal interesse, som lokale person- og stedsnavn.
 • Tenk på hvem som leser saken din i denne avisa. Hva er de interessert i? Hva bør de få vite?
 • Skriv enkelt og bruk korte setninger.
 • Skriv alle navn og tall riktig.
 • Skriv kort. Korte saker er lette å lese, og får lettere plass i avisa.
 • Lag forslag til overskrift og husk egen bildetekst om du sender med bilder.
 • Oppgi navnet på fotografen av bildene (navngis som fotograf).
 • Få tillatelse av bruk av bilder og innhent tillatelse fra de som er avbildet.
 • Korrekturles! Få andre til å lese gjennom og kommentere det du har skrevet.
 • Send saken til redaksjonen som et tekst/worddokument hvis du har avtale om å oversende en ferdig sak.
 • Oppgi navnet på journalist (deg) og fotograf i e-posten.
 • Oppgi ditt telefonnummer og eventuelt nettadressen til nettsiden der journalisten kan finne mer informasjon.

Tags