Spor og sportegn

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvilke dyr som lever i skogen og hvordan disse lever i et samspill med hverandre.

Kompetansemål

Naturfag

  • Skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
  • Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er en praktisk opplegg der elevene i først økt skal se etter og loggføre spor de finner i den lokale naturen. Sportegn er ofte lettest å se når det er snø, men du kan se sportegn resten av året også. I andre økt skal elevene ved hjelp av bøker og internett undersøke hvilke art sporene tilhører og fordype seg i en av disse dyreartene.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Alle dyr setter spor etter seg i naturen. Noen spor er store, mens andre er nesten usynlige. Ved å se på ting som poteavtrykk og avføring kan du finne ut hvilket dyr som var der før deg.

  • Skriv en logg hvor du beskriver og tegner sporene og avføringen du finner.
  • Noter også ned hva slags område du finner sporene.

Fordypningsoppgave

  • Velg ett dyr som du har funnet spor av. Undersøk hvor dette dyret er på næringskjeden.
  • Lag en illustrasjon hvor du viser hvor på næringskjeden dette dyret er.

Diskuter i par.

  • Hvordan ville dyret blitt påvirket om en art eller plante som er under den på næringskjeden hadde forsvunnet?

Tags