Antibiotika i husdyrproduksjon (ungdomstrinnet)

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om bruken av antibiotika i husdyrproduksjon både nasjonalt og globalt.

Kompetansemål

Mat og helse

  • Kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon
  • Utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres i løpet av en undervisningstime. I første del av økten skal elevene tilegne seg kunnskap antibiotika og antibiotikaresistente bakterier. I andre del av økten er det lagt opp til at elevene skal  undersøke bruken av antibiotika i landbruket i Norge og andre europeiske land. Her er det lurt om halvparten av klassen arbeider med norsk matproduksjon og halvparten tar for seg et selvvalgt europeisk land. I siste del av økten skal elevene reflektere rund hvorfor antibiotikabruken varierer fra land til land.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Norge er det landet i Europa som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Antibiotika er viktig, og ofte nødvendig når dyr blir sjuke, men kan også by på utfordringer i form av utviklingen av antibiotikaresistente bakterier.

Bruk internett for å finne svar på spørsmålene.

  • Hva er antibiotika?
  • Hva betyr «antibiotikaresistens»?
  • Hvorfor er antibiotikaresistente bakterier en trussel?

Fordypningsoppgave

Ta utgangspunkt i enten Norge eller et annet europeisk land.

  • Hvor mye antibiotika bruker landet i sin husdyrproduksjon?
  • Undersøk om landet har tiltak som begrenser bruken av antibiotika i landbruket.

Presenter funnene for en partner.

Refleksjonsspørsmål

Diskuter i par eller i plenum.

  • Er det forskjell på bruken av antibiotika i de to valgte landene?
  • Hvorfor tror dere at Norge bruker så lite antibiotika i forhold til andre land i Europa?
  • Hva bør man som forbruker være bevisst på når det kommer til matproduksjon og antibiotika?

Tags