Avfallslinjen

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om tiden det tar før materialer brytes ned og hvordan forsøpling kan påvirke naturen.

Kompetansemål

Naturfag

 • Skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn

Samfunnsfag        

 • Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et praktisk opplegg som vil kunne gjennomføres i løpet av en undervisningstime. På forhånd bør du printe ut bilder av ulike former for avfall. I første del av økten skal elevene lage en hypotese om hvor lang tid de tror det tar før ulike materialer brytes ned i naturen. Etterpå skal du presentere nedbrytningstiden til de ulike sortene avfall. Diskuter med elevene hvordan dette passet opp mot hva elevene selv trodde. I fordypningsoppgaven skal elevene lage en liten presentasjon om ett av fire temaer. Her er det viktig at temaene er jevnt fordelt slik at elevene kan presentere i grupper på fire.

Under er noen forslag til nedbrytningstid:

 • Døde dyr, matrester og hundebæsj: 2 uker
 • Appelsin- og bananskall: 2-5 uker
 • Aviser: 3-12 måneder
 • Sigarettsneip: 1-5 år
 • Melkekartonger: 2 år
 • Tyggegummi: 5 år
 • Genser: 5 år
 • Møbler: 13 år
 • Malt tre: 13 år
 • Materialer av nylon: 30-40 år
 • Brusboks: 200 år
 • Plastposer: 400 år
 • Bleie: 450 år
 • Plastflasker: 500 år
 • Glass og glassflasker: 4.000-1.000.000 år
 • Sykler: mer enn 1.000 år
 • Mobiltelefoner og batterier: mer enn 1.000 år

 

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Tenk deg at avfallet hadde blitt liggende igjen ute i naturen.

 • Noter ned i stigende rekkefølge fra kortest til lengst tid. Hvor lang tid tror du det tar før avfallet blir brutt ned i naturen?
 • Noter ned noen punkter som begrunner rekkefølgen din.

Diskuter svarene i grupper eller par.

Fordypningsoppgave

Forsøpling er et stort problem for naturen, dyrene som lever der og for oss mennesker. Lag en liten presentasjon om én av de fire temaene under.

 • Mikroplast i naturen.
 • Dyr som spiser søppel.
 • Stoffer som skilles ut i naturen.
 • Søppel i havet.

Tags