Avfallslinjen

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om tiden det tar før materialer brytes ned og hvordan forsøpling kan påvirke naturen.

Kompetansemål

Naturfag

 • Skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn

Samfunnsfag        

 • Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et praktisk opplegg som vil kunne gjennomføres i løpet av en undervisningstime. På forhånd bør du printe ut bilder av ulike varianter av avfall. I første del av økten skal elevene lage en hypotese om hvor lang tid de tror det tar før ulike materialene brytes ned i naturen. Etterpå skal du presentere nedbrytningstiden til de ulike sortene avfall. Diskuter med elevene hvordan dette passet opp mot deres hypotese. I fordypningsoppgaven skal elevene finne informasjon om ett av fire temaer. Her er det viktig at temaene er jevnt fordelt slik at elevene kan presentere i grupper på fire.

Under er noen forslag til nedbrytningstid:

 • Døde dyr, matrester og hundebæsj: 2 uker
 • Appelsin- og bananskall: 2-5 uker
 • Aviser: 3-12 måneder
 • Sigarettsneip: 1-5 år
 • Melkekartonger: 2 år
 • Tyggegummi: 5 år
 • Genser: 5 år
 • Møbler: 13 år
 • Malt tre: 13 år
 • Materialer av nylon: 30-40 år
 • Brusboks: 200 år
 • Plastposer: 400 år
 • Bleie: 450 år
 • Plastflasker: 500 år
 • Glass og glassflasker: 4.000-1.000.000 år
 • Sykler: mer enn 1.000 år
 • Mobiltelefoner og batterier: mer enn 1.000 år

 

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

 • Noter ned i stigende rekkefølge. Hvor lang tid tror du det tar før avfallet blir brutt ned i naturen?
 • Skriv ned noen punkter som støtter tankeprosessen din.

Diskuter svarene opp mot elevenes hypotese.

Fordypningsoppgave

Forsøpling er et stort problem for naturen, dyrene som lever der og for oss mennesker. Lag en liten presentasjon om én av de fire temaene under.

 • Mikroplast i naturen.
 • Dyr som spiser søppel.
 • Stoffer som skilles ut i naturen.
 • Søppel i havet.

Tags