Bonde for en dag

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hva en bonde som driver med husdyrproduksjon må tenke på for å ivareta god dyrevelferd.

Kompetansemål

Naturfag

 • Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Norsk

 • Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • Holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser
 • Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et todelt opplegg som kan gjennomføres i løpet av 1-2 undervisningstimer. Start gjerne økten med å snakke om hva en bonde er, og de ulike arbeidsoppgavene til bonden. Ta utgangspunkt i det vedlagte faktaarket om den norske bonden. I første del av av økten skal elevene arbeide med det arbeidsarket. Her kan elevene selv velge hvilket husdyr de vil arbeide med, men det kan være lurt at du som lærer sikrer at alle husdyrene blir jobbet med. For å finne informasjon kan elevene enten søke på nettet eller bruke de vedlagte heftene. I andre del av økten skal elevene presentere arkene for hverandre. Forsøk å sette gruppene sammen slik at de består av elever som har skrevet om ulike dyr. Avslutt med å diskutere refleksjonsspørsmålene i grupper.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Tenk deg at du er bonde for en dag. Du kan selv bestemme om du jobber med kylling, sau, ku, geit eller gris. Tegn dyret og svar på de vedlagte spørsmålene.

 • Hva liker dyret å spise?
 • Er det noen spesielle ting som er viktig for at dyret skal trives?
 • Hvilke oppgaver må gjøres i løpet av en dag for at dyrene dine skal ha det bra?
 • Hvordan vil arbeidsoppgavene dine variere gjennom året?

Presenter arkene i grupper.

Refleksjonsspørsmål

Diskuter spørsmålene i grupper.

 • Er det forskjell på hva som må gjøres for at de ulike dyra skal ha det bra? Nevn minst tre eksempler.
 • Hvorfor tror dere at dyra har ulike behov?
 • Hvorfor er det viktig at bonden tar godt vare på dyra sine?

Tags