Lær om kua

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan kua lever og hva bonden må gjøre for å praktisere god dyrevelferd.

Kompetansemål

Naturfag

  • Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Norsk

  • Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er er todelt opplegg som kan gjennomføres i løpet av 1-2 undervisningstimer. I første del av av økten skal elevene fylle ut arbeidsarket som er vedlagt. Her kan du enten ha høytlesing av «Hvordan kalven blir til kvige» eller la elevene arbeide individuelt med «Kuboka mi«. Det er også mulig å kombinere de to tekstene. I andre del av økten skal elevene reflektere over hvorfor vi har kuer til matproduksjon og hva som må til for å praktisere god dyrevelferd.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

  • Tegn et bilde av en ku i midten av et hvitt ark.
  • Rundt kua skriver du informasjon om den. Dette kan for eksempel være hva kuer liker å spise, hva vi får fra kuer og hvordan en typisk dag for en melkeku ser ut.

Refleksjonsoppgave

Diskuter i par eller grupper.

  • Hvordan hadde frokosten din sett ut om vi ikke hadde fått melk og kjøtt fra kua? Hadde noe manglet på frokostbordet?
  • Tenk deg at du er en bonde. Hva måtte du gjort for å sikre at kuene dine har det bra?

Tags