Lær om kua

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan kua lever og hva vi må tenke på når vi møter kyr på beite.

Kompetansemål

Naturfag

  • Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Norsk

  • Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er er todelt opplegg som kan gjennomføres i løpet av 1-2 undervisningstimer. I første del av av økten skal elevene fylle ut arbeidsarket som er vedlagt. Her kan du enten ha høytlesing av Hvordan kalven blir til kvige eller la elevene arbeide individuelt med Kuboka mi. Det er også mulig å kombinere de to tekstene. I andre del av økten skal dere se videoen om kuvettreglene og svare på de vedlagte spørsmålene. Avslutt gjerne med en diskusjon rundt spørsmålene i fordypningsoppgaven eller ta kuquizen.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

  • Tegn et bilde av en ku i midten av et hvitt ark.
  • Rundt kua skriver du informasjon om den. Dette kan for eksempel være hva kuer liker å spise, hva vi får fra kuer og hvordan en typisk dag for en melkeku ser ut.

Fordypningsoppgave

Om sommeren går over 254 000 kalver, kviger og kyr på sommerbeite i utmarka i Norge. Det betyr at du og jeg kan møte kyr når vi er på tur. For å gjøre det tryggere for dyr og mennesker har det blitt utformet noen regler som man bør tenke på når man møter kyr på beite. Les kuvettreglene og svar på spørsmålene.

  • Hvorfor er det viktig å vise respekt for kyr som går på beite?
  • Hvilken regel mener du at er viktigst? Begrunn.
  • Hvordan kan disse reglene forhindre skade på mennesker og dyr?

Tags