Lær om høna

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan høna lever, og hva bonden må gjøre for å praktisere god dyrevelferd.

Kompetansemål

Naturfag

  • Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Norsk

  • Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et todelt opplegg som kan gjennomføres i løpet av 1-2 undervisningstimer. I første del av økten skal elevene fylle ut arbeidsarket som er vedlagt. Ta utgangspunkt i Høneboka mi. I andre del av økten skal elevene reflektere over hvorfor vi har høner til matproduksjon og hva som må til for å praktisere god dyrevelferd. Avslutningsvis vil det være lurt å diskutere oppgavene i par, grupper eller i plenum. Et annet alternativ er å avslutte økten med å ta hønequizen.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

  • Tegn et bilde av en høne i midten av et hvitt ark.
  • Svar på spørsmålene rundt tegningen. Dette kan for eksempel være hva høna spiser, hva vi får fra høna og hvordan en typisk hønsehus ser ut.

Fordypningsoppgave

Arbeid individuelt.

  • Hvordan hadde frokosten din sett ut om vi ikke hadde brukt høner til matproduksjon? Hadde noe manglet på frokostbordet?
  • Tenk deg at du er en bonde. Hva måtte du gjort for å sikre at hønene dine har det bra? Noter ned minst tre punkter. Diskuter svarene i par eller grupper.

Tags