Fuglesafari

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om fuglearter som lever i nærområdet.

Kompetansemål

Naturfag

  • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre
  • Presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres på to undervisningstimer. I første del av økten er det lurt om du som lærer informerer om noen typiske fuglearter fra nærområdet. Bruk gjerne et digitalt verktøy hvor du kan vise hvordan fuglen både ser og høres ut. I andre del av opplegget er det lagt opp til at dere skal ut i nærområdet for å observere og beskrive fugler dere ser. I fordypningsoppgaven skal dere finne ut hvilke fuglearter dere har observert. Her kan det være lurt å hjelpe elevene da mange fuglearter kan se like ut. Avslutningsvis skal dere i plenum diskutere spørsmålene i fordypningsoppgaven. Tips! Om dere gjennomfører opplegget om vinteren kan dere lage meiseboller for å tiltrekke dere fugler.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Gå ut for å observere fugler i nærområdet. Noter ned:

  • Hvordan ser fuglen ut?

Fordypningsoppgave

Velg deg ut én av fuglene dere så. Finn svar på spørsmålene under.

  • Hvordan var naturen der dere så fuglen?
  • Hva liker fuglen å spise?
  • Hvorfor tror du at fuglen liker seg i det området dere så den?

Tags