Fuglesafari

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om fuglearter som lever i nærområdet.

Kompetansemål

Naturfag

  • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre
  • Presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres på to undervisningstimer. I første del av økten er det lurt om du som lærer informerer om noen typiske fuglearter fra nærområdet. Tips! Bruk et digitalt verktøy hvor du kan vise hvordan fuglen både ser og høres ut. I andre del av opplegget er det lagt opp til at dere skal ut i nærområdet for å observere fugler. Bruk observasjonsarket til å fylle ut informasjon om fuglene dere observerer. I fordypningsoppgaven skal elevene finne ut hvilke fuglearter de observerte og undersøke hvordan de er tilpasset området. Tips! Om dere gjennomfører opplegget om vinteren kan dere lage meiseboller for å tiltrekke dere fugler.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Gå ut for å observere fugler i nærområdet. Noter ned:

  • Hvordan ser fuglen ut?
  • Hvor så du den?

Fordypningsoppgave

Samarbeid i grupper. Bruk tegningene og beskrivelsene deres.

  • Finn ut hvilken art de ulike fuglene er.

Velg ut én fugl du skal finne mer informasjon om.

  • Hva spiser fuglen?
  • Hvorfor tror du at fuglen liker seg i det området du så den?

Tags