«Grønn plast» fra skogen

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan skogens råvarer kan erstatte plastprodukter som er laget av fossile materialer, og reflektere over hvordan man kan bruke skogen som en ressurs for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Kompetansemål

Naturfag

  • Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Samfunnsfag

  • Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som vil kunne gjennomføres i løpet av en undervisningstime. Oppgavene kan gjøres individuelt, i par, eller i små grupper. I undervisningsøkten skal elevene snakke om hva grønn plast er, og undersøke problemer knyttet til plast laget av olje.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Bruk internett eller bøker for å svare på spørsmålene.

  • Hva er «grønn plast» laget av?
  • Hva er forskjellen på «grønn plast» og plast laget av olje?

Fordypningsoppgave

  • Hvorfor ønsker man å erstatte plast laget av olje?
  • Hvilke plastikkgjenstander laget av olje mener du at er spesielt viktig å erstatte med «grønn plast»? Hvorfor?

Tags