Eksperimenter med garn

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal utforske hvordan man kan farge garn med lav. Elevene skal også lære hvordan de kan lage en dusk av garnet.

Kompetansemål

Kunst og håndverk

  • Bruke håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
  • Eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

Samfunnsfag

  • Utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

Naturfag

  • Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer

Gjennomføring av undervisningen

Dette er er tverrfaglig prosjekt som vil gå over to halve skoledager. Start prosjektet med å informere om hvordan steinlav ser ut. Videre skal elevene samle lav som skal legges lagvis sammen med ull i en gryte. Tips! Eksperimenter med mengde vann og lav i ulike gryter for å se om dette gir utslag på garnfargen. La grytene med lav og garn stå over natten. På dag to skal garnet stå i varmt vann i omtrent 2 timer. Når garnet har stått ut tiden skal elevene skylle, vaske og tørke det. Avslutt dagen med å diskutere refleksjonsspørsmålene i grupper eller par. Når garnet er tørt skal elevene lage en dusk av garnet. Tips! Spe på med annet garn hvis det blir for lite med garnet dere har farget.

Elevoppgaver

Refleksjonsspørsmål

  • Hvorfor tror du at man før i tiden brukte ting fra naturen til å farge garn?
  • Hvorfor er det ikke lenger vanlig å farge sitt eget garn?
  • Hvorfor tror du at fargen på garnet ble ulik i de forskjellige grytene?

Tags