Hentelek i naturen

Formål

Formålet med økten er at elevene gjennom lek skal utforske og sortere ulike objekter i naturen ut fra egenskaper.

Kompetansemål

Naturfag

 • Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
 • Utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

Kunst og håndverk

 • Undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer

Gjennomføring av undervisningen

Dette er er en aktivitet som kan gjennomføres i løpet av en undervisningstime. For å gjennomføre aktiviteten bør dere være ute i naturen. Del opp i grupper med 2-3 elever og marker opp en sirkel til hver gruppe. Dette er gruppenes baser. Deretter skal elevene innen 3-4 minutter finne og bli enig om et objekt med en spesifikk egenskap som de skal legge i basen. Etter hver gang elevene har hentet objekter skal dere diskutere hvorfor elevene mener at disse objektene har de spesifikke egenskapene du har etterspurt. Diskuter også hvorfor elevene henter ulike objekter. Gjenta aktiviteten så mange ganger du ønsker.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Elevene får ca. 3-4 minutter på å finne objektene. Du kan selv velge hva slags egenskaper objektene skal ha, men under er noen forslag.

 • Noe som trenger lys for å leve
 • Noe som ikke blir ødelagt om du slipper det i bakken
 • Noe som er spiselig
 • Noe som endrer farge når det blir vått
 • Noe som lukter godt
 • Noe som er behagelig å gni mot huden
 • Noe som flyter

Tags