Lag musikk i naturen

Formål

Formålet med økten er at elevene skal utforske rytme og lyd gjennom å bruke gjenstander fra naturen.

Kompetansemål

Kunst og håndverk

  • Undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer
  • Eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

Naturfag

  • Utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

Gjennomføring av undervisningen

Dette er er tverrfaglig opplegg som vil kunne gjennomføres i løpet av en undervisningsøkt. I økten skal dere ut i naturen for å lage ulike instrumenter av ting dere finner. Se orkester i naturen for tips! Underveis i økten skal elevene diskutere de vedlagte refleksjonsspørsmålene. Avslutt med at dere i fellesskap lager enkle rytmer med de ulike instrumentene.

Refleksjonsspørsmål

  • Utforsk ulike variasjoner med gjenstandene dere bruker. Endrer dette lyden?
  • Lukk øynene og gjett hvilket instrument du hører. Hvorfor vet man hvilket instrument det er?

Tags