«Haien kommer!»

Denne leken får alle opp på beina, og kan lekes både ute og inne. Men husk – du må passe deg for haien!

  • Velg ut én person som skal være hai. Haien skal stå midt i området leken er i, mens alle de andre står rundt haien. De andre som er med skal deles opp i forskjellige fiskeslag, for eksempel laks, torsk, makrell og flyndre.
  • Legg utbrettede aviser på gulvet, enten hver for seg eller flere sammen. Aviser er fristeder for fisk.
  • Lederen sier hvilken type fisk som skal ut og svømme. Lederen velger om en eller flere typer fisk skal ut. Fisken som er valgt skal da gå rolig i sirkel rundt haien.
  • Plutselig vil lederen/læreren si «Haien kommer!». Da skal haien ta så mange fisk som mulig. Nå er det om å gjøre å komme seg til avisene, for der kan ikke haien ta deg. Men husk, hele kroppen må være på avisen – om en lilletå er utenfor, kan haien ta deg.
  • Fisk som har blitt tatt er ute av leken. De tre siste fiskene er vinnerne av spillet!

Tags