Hesteskogolf

Denne morsomme leken er flott på både lange og korte turer, og tar kort tid å lage. Tenk på det som en blanding av ringspill og minigolf.

  • Sett opp banen i skogen, på plenen, rundt en idrettsplass eller et annet sted. Ta hensyn til naturen, og rydd alt opp etter dere når dere er ferdige. Målpinnen kan være 5-10 meter unna startstedet, og alle deltagere skal kunne se målpinnen.
  • Målpinnen kan stå et lite stykke unna startstedet, men alle skal kunne se hvor den er. Dere kan selv velge hvor mange poster dere vil ha, men det er viktig at dere har nok hestesko og målpinner til hver post.
  • Nå skal du kaste hesteskoene mot målpinnen, og bruke så få kast som mulig. Etter et kast går du dit hesteskoen landet, og kaster mot målpinnen derfra. Aktivitetslederen skal skrive ned antall kast deltagerne har brukt på hver post.
  • Til slutt skal aktivitetslederen legge sammen antall kast på hver deltager. Den som har minst antall kast har vunnet.

Hvis flere deler førsteplassen, kan dere for eksempel gjenta en post for å kåre vinneren.

Tags