Lær om sauen

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hva vi får fra sauen og hva som må til for å praktisere god dyrevelferd.

Kompetansemål

Naturfag

  • Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Norsk

  • Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

Gjennomføring av undervisningen

Dette er er todelt opplegg som kan gjennomføres i løpet av 1-2 undervisningstimer. I første del av av økten skal elevene arbeide med det vedlagte arbeidsarket. Her kan du enten ha høytopplesing av «Dum som en sau og snill som et lam» eller la elevene arbeide individuelt med «Saueboka mi«. I andre del av undervisningen skal elevene med utgangspunkt i teksten(e) drøfte hva både bonden og elevene selv kan gjøre for å ivareta sauenes ve og vel. Avslutt økten med å diskutere spørsmålene i fordypningsoppgaven i plenum eller ta sauequizen.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

  • Tegn en sau i midten av et hvitt ark.
  • Rundt tegningen skriver du fakta om sauen. Dette kan for eksempel være hva sauen liker å spise, hva vi bruker sauer til og hva sauen gjør på ulike årstider av året.

Fordypningsoppgave

Diskuter i grupper eller par.

  • Hva bør vi tenke på når vi møter sauer på beite? Noter ned noen punkter.
  • Hvorfor bør bonden se over områdene der dyra går på sommerbeite?
  • Bruk internett for å undersøke hvorfor rovdyr er et problem for mange bønder som har dyr på sommerbeite. Diskuter hvordan rovdyr kan påvirke dyrevelferden til sauer på beite.

Tags