Lær om sauen

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hva vi får fra sauen og hva som må til for å praktisere god dyrevelferd.

Kompetansemål

Naturfag

  • Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Norsk

  • Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

Gjennomføring av undervisningen

Dette er er todelt opplegg som kan gjennomføres i løpet av 1-2 undervisningstimer. I første del av av økten skal elevene arbeide med det vedlagte arbeidsarket. Her kan du enten ha høytopplesing av «Dum som en sau og snill som et lam» eller la elevene arbeide individuelt med «Saueboka mi«. I andre del av undervisningen skal elevene med utgangspunkt i teksten(e) drøfte hva både bonden og elevene selv kan gjøre for å ivareta sauenes ve og vel.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

  • Tegn en sau i midten av et hvitt ark.
  • Rundt tegningen skriver du fakta om sauen. Dette kan for eksempel være hva sauen liker å spise, hva vi bruker sauer til og hvordan sauen lever.

Fordypningsoppgave

Diskuter i grupper eller par.

  • Hvorfor bør bonden se over områdene der dyra går på sommerbeite?
  • Hva bør vi tenke på når vi møter sauer på sommerbeite?
  • Hva er noen grunner til at sauer blir skadet når de går på sommerbeite?

Tags