Matlandet Norge

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan ulike landskap påvirker produksjonen av mat og hvordan dette har påvirket de lokale matrettene rundt om i Norge.

Kompetansemål

Mat og helse

  • Samtale om måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar, og om verdien av å ete saman med andre

Norsk

  • ​Kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster
  • Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måte

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som vil kunne gjennomføres i løpet av 1-2 undervisningsøkter. I hoveddelen av økten skal elevene undersøke hvilke matretter som er typisk for to ulike områder i Norge. En god introduksjon til temaet er å få elevene til å reflektere over hvilke matretter som er typisk for eget lokalområdet. Avslutt økten med å diskutere hvorfor landskap har noe å si for hva slags mat som blir produsert rundt om i landet.

Elevoppgaver

Hjemmeoppgave

  • Undersøk om det finnes matretter som er typiske for det området du bor i.

Arbeidsoppgave

I denne oppgaven skal du undersøke sammenhengen mellom landskap og tradisjonsmat.

  • Start med å velge to områder i Norge på https://norsktradisjonsmat.no.
  • Finn minst to matretter som er typisk for hvert av de to områdene.
  • Tegn et norgeskart hvor du markerer områdene du har valgt. Skriv ned hvilke matretter som er typisk for områdene. Lag gjerne en tegning av matrettene.

Presenter kartet ditt for klassen eller for en partner.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvorfor tror du at det er ulike tradisjonsretter rundt om i Norge?

Tags