Matens vei til butikken

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan transport kan påvirke klimaavtrykket til mat.

Kompetansemål

Samfunnsfag

  • Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

Mat og helse

  • Bruke digitale ressursar til å samanlikne og drøfte produktinformasjon og reklame i ulike medium

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres i løpet av en undervisningsøkt. I første del av økten skal elevene undersøke forskjellen mellom transport av matvarer innad i Norge og varer fra utlandet. Ta gjerne utgangspunkt i matvarer som dere finner på skolekjøkkenet eller som elevene har i eget kjøleskap. Dette kan for eksempel være et eple fra Hardanger og en appelsin fra Latin-Amerika. I andre del av økten skal elevene i grupper eller par diskutere hvordan transport påvirker klimaavtrykket til mat og hva vi som forbrukere kan gjøre for å spise mer klimavennlig. Avslutt med å diskutere spørsmålene i plenum.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Arbeid individuelt. Undersøk hvordan transport kan påvirke klimaavtrykket til mat.

  • Velg én norsk matvare og én matvare som må importeres til Norge.
  • Undersøk hvor de to spesifikke matvarene blir produsert.
  • Lag et verdenskart og tegn rutene til de to varene inn på dette kartet.

Fordypningsoppgave

Diskuter i grupper eller par.

  • Hva slags matvarer er vanlig å produsere i Norge?
  • Vis kartene til hverandre. Er det noe typiske likhetstrekk som går igjen på kartene?
  • Transport påvirker klimaavtrykket til matvarer. Hvorfor tror dere at frakt har betydning for hvor bærekraftig mat er?
  • Tror dere at det er mest miljøvennlig å kjøpe varer som er produsert i Norge eller utlandet? Hvorfor?

Tags