Matens vei til butikken

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan transport av matvarer er med på å påvirke klimaavtrykket til mat.

Kompetansemål

Samfunnsfag

  • Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

Mat og helse

  • Bruke digitale ressursar til å samanlikne og drøfte produktinformasjon og reklame i ulike medium

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres i løpet av en undervisningsøkt. I første del av økten skal elevene undersøke forskjellen mellom transport av matvarer innad i Norge og varer fra utlandet. Her kan det være lurt å ta utgangspunkt i for eksempel grønnsaker da disse ofte er lette å spore. For å finne matvarer elevene skal jobbe med, kan dere for eksempel undersøke kjøleskapet på skolekjøkkenet. I andre del av økten skal elevene i grupper eller par diskutere hvordan transport påvirker klimaavtrykket til mat og hva vi som forbrukere kan gjøre for å spise mer klimavennlig.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

Undersøk hvordan transport kan påvirke klimaavtrykket til mat.

  • Velg en norsk matvare.
  • Finn ut hvor denne spesifikke varen blir produsert.
  • Undersøk fra hvilke land det er vanlig å importere denne matvaren fra.
  • Tegn rutene til de to varene inn på et kart.

Fordypningsoppgave

Diskuter i grupper eller par.

  • Vis kartene til hverandre. Er det noe typiske likhetstrekk som går igjen på kartene?
  • Hvorfor kan transport påvirke klimaavtrykket til en matvare?
  • Tror dere at det er mest miljøvennlig å kjøpe varer som er produsert i Norge eller utlandet? Hvorfor?

Tags