Bioenergi (ungdomstrinnet)

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om bioenergi og hvorfor dette er en fornybar energikilde.

Kompetansemål

Naturfag

  • Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
  • ​Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

Norsk

  • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
  • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres på 1-2 undervisningstimer. I første del av opplegget skal elevene reflektere rundt fornybar energi og bioenergi . Dette kan gjøres i par, grupper eller i plenum. I fordypningsoppgaven skal elevene skrive en tekst om bioenergi.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

  • Hva tenker du på når du hører ordene «fornybar energi»?
  • Hvorfor kan man si at trær er en fornybar energikilde?

Diskuter svarene i plenum.

Fordypningsoppgave

Skriv en informativ tekst om bioenergi. Ta utgangspunkt i punktene under.

  • Hva er bioenergi?
  • Forklar hva som menes med at bioenergi er fornybar.
  • Hvilke fordeler og ulemper har bioenergi?

Tags