Bioenergi

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om fornybar energi og bioenergi.

Kompetansemål

Naturfag

 • Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
 • Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning

Norsk

 • Orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
 • Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • Utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres på 1-2 undervisningstimer. I første del av økten skal elevene reflektere rundt bruken av fornybar energi og bioenergi. Se gjerne «Hva er fornybar energi?» etter at elevene har svart på spørsmålene. I fordypningsoppgavene skal elevene lage en plakat om bioenergi.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

 • Hva tenker du på når du hører ordene «fornybar energi»?
 • Hvorfor kan man si at trær er en fornybar energikilde?

Fordypningsoppgave

Lag en plakat om bioenergi. Ta utgangspunkt i punktene under.

 • Forklar hva som menes med bioenergi.
 • Forklar hva som menes med at bioenergi er fornybar.
 • Hvilke fordeler og ulemper har bioenergi?
 • Finnes det noen biokraftverk i ditt nærområde?

Tags