Utforsk søppels nedbrytningstid

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om søppels nedbrytningstid i naturen.

Kompetansemål

Naturfag

 • Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser  og utforske disse for å finne svar
 • Bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn

 

Gjennomføring av undervisningen

Du kan selv velge hvor lenge opplegget skal vare, men det bør minimum vare i fem uker. Som hjemmelekse kan elevene ta med ulike typer søppel hjemmefra som dere kan bruke i prosjektet. Eventuelt kan dere kombinere prosjektet med en ryddedag hvor dere tar vare på noe av søppelet dere har plukket. For å gjennomføre prosjektet må det graves et hull i jorden i nærområdet som dere kan legge avfallet i. Legg søppelet i hullet og dekk til med planker. Besøk hullet regelmessig for å undersøke hva som skjer. Når prosjektet er avsluttet skal elevene skrive en rapport med utgangspunkt i sin egen hypotese opp mot observasjonene.

Under er noen forslag til nedbrytningstid:

 • Matrester og hundebæsj: 2 uker
 • Appelsin- og bananskall: 2-5 uker
 • Aviser: 3-12 måneder
 • Sigarettsneip: 1-5 år
 • Melkekartonger: 2 år
 • Tyggegummi: 5 år
 • Genser: 5 år
 • Møbler: 13 år
 • Malt tre: 13 år
 • Materialer av nylon: 30-40 år
 • Brusboks: 200 år
 • Plastposer: 400 år
 • Bleie: 450 år
 • Plastflasker: 500 år
 • Glass og glassflasker: 4.000-1.000.000 år
 • Sykler: mer enn 1.000 år
 • Mobiltelefoner og batterier: mer enn 1.000 år

 

Elevoppgaver

Hjemmeoppgave

 • Ta med forskjellige typer søppel hjemmefra. Dette kan for eksempel være plast, matavfall, papp og glass.
 • Viktig! Ikke bruk avfall i prosjektet som kan være skadelig for naturen.

Arbeidsoppgave

 • Legg hver type avfall hver for seg i hullet.
 • Noter ned hvor lang tid du tror det vil ta før de ulike avfallssortene blir brutt ned. Begrunn svaret.

Besøk hullet regelmessig for å undersøke hvilke type avfall som blir brutt ned og ikke.

 • Noter ned hvilke avfall som blir brutt ned og hvor lang tid det tar.

Fordypningsoppgave

Skriv en rapport fra prosjektet.

 • Presenter funnene fra observasjonene. Hva slags søppel ble brutt ned? Hvor lang tid tok det?
 • Hvordan passet resultatene opp mot hva du trodde?
 • Hvorfor tar det lenger tid for noen materialer å brytes ned enn andre?

 

Viktig! Husk å kildesortere det resterende avfallet som ikke er brutt ned når prosjektet er avsluttet. Gjør gjerne kildesortering til en del av undervisningsopplegget.

Tags