Planter fra nærområdet

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om ulike plantearter i den norske floraen og hvordan disse kan tørkes og bevares.

Kompetansemål

Naturfag

 • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

Kunst og håndverk

 • Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter

 

Gjennomføring av undervisningen

Undervisningen er et tverrfaglig opplegg som strekker seg over tre undervisningstimer. Det vil være lurt å gjennomføre undervisningen i blomstringstiden mellom mai og august, men det vil også være mulig å finne planter og blader både før og etter dette tidsrommet. I første økt er det lagt opp til at elevene skal plukke og presse blomster. Her er det viktig at elevene noterer ned hvor de fant plantene. I andre økt skal elevene undersøke hvilke arter plantene de fant er, og drøfte plantenes vekstvilkår. Dette kan både gjøres i par eller individuelt. I siste økt skal elevene bruke de tørkede blomstene til å lage kunstuttrykk.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

 • Plukk minst tre blomster eller planter du finner i den lokale naturen. Noter ned hvor du finner dem!
 • Bring plantene tilbake til skolen.
 • Legg plantene og blomstene mellom to lag av avispapir og plasser noen tunge bøker over avisen. Bytt aviser etter 3-4 dager slik at plantene får tørre forhold.
 • Etter rundt én uke er plantene ferdig tørket.

Fordypningsoppgave

Bruk internett eller bøker for å undersøke plantene. Dette kan gjøres i par eller individuelt.

 • Hva heter planten?
 • Hvilken planteslekt er den en del av?
 • Hvilke forhold trenger planten for å trives? Passer det med hvor du fant den?
 • Hvilke endringer må til for at planten ikke lenger vil trives der du fant den?

Oppfølgingsoppgave

Nå som blomstene er ferdig tørket kan du lage flott kunst med dem! Her er noen forslag for hva du kan lage:

 • Blomsterbok: Lim de pressede blomstene du har plukket inn i en bok, og fest kontaktpapir over. På samme side kan du skrive hvor du plukket blomsten, hva den heter og når du plukket den.
 • Blomsterkort: Lim blomsten inni eller utenpå et kort, og skriv en hilsen. Hvis du vil beskytte blomsten litt ekstra er det lurt å feste kontaktpapir over blomsten.
 • Kunst: Bruk en limpistol, med hjelp av en voksen, og fest en eller flere blomster på et pappark. Legg arket i en ramme, og så har du flott kunst du kan gi bort eller henge opp på veggen.

Tags