Undersøkelse av ferskvann

Formål

Formålet med økten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om næringsnett i ferskvann og reflektere over hvorfor det er viktig å bevare balansen i ulike økosystem.

Kompetansemål

Naturfag

  • Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen
  • Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er en praktisk opplegg som vil kunne gjennomføres på 1-2 undervisningstimer. I første del av opplegget skal elevene observere organismer som lever i et ferskvann i nærområdet. I andre del skal elevene undersøke hvilke organismer de har observert og reflektere over hvorfor selv de minste organismene er viktig for samspillet i naturen.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

  • Finn et sted dere vil undersøke. Før håven under vann, og dra den rundt. Tøm innholdet i en stor plastboks.
  • Bruk forstørrelsesglass for å undersøke hva som ligger i plastboksen.
  • Lag en tegning eller beskrivelse av de levende organismene i boksen.

Fordypningsoppgave

  • Bruk internett eller bøker for å finne ut hvilken art organismene du observerte er.
  • Velg deg ut en av disse. Hvorfor er denne arten viktig for næringsnettet?
  • Hvordan hadde næringsnettet blitt påvirket om denne arten hadde forsvunnet?

Tags