Følg et tre gjennom året

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan et tre endrer seg gjennom de fire årstidene.

Kompetansemål

Naturfag

  • Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon
  • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre
  • Presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem

Norsk

  • Lage tekster som kombinerer skrift med bilder
  • Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig

 

Gjennomføring av opplegget

Dette er et opplegget som strekker seg over et helt skoleår. Elevene skal observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre gjennom alle de fire årstidene. Opplegget skal munne ut i en plakat hvor elevene presenterer sine funn fra prosjektet.

Elevoppgaver

Oppstart på sensommeren

La elevene gå ut i skogen eller nærområdet for å se på ulike trær. Hver elev velger seg ut et tre som de ønsker å observere i prosjektet. Tips! La elevene markere treet de har valgt ut, men pass på at dere ikke skader det.

  • Bruk bøker eller internett for å undersøke hvilken sort treet er, hvordan det ser ut og hva som skal til for at treet skal vokse

Observasjon i løpet av året

Gjennom de fire årstidene skal elevene ut for å observere og innhente informasjon om det treet de har valgt.

  • Etter hver gang dere er ute og observerer, skal elevene tegne treet og beskrive det med noen punkter.
  • I de periodene treet har blader kan dere også plukke blader som dere kan presse.

Avslutning av prosjektet

Når elevene har vært gjennom alle årstidene skal de lage en plakat.

  • Plakaten skal kombinere de ulike arbeidene elevene har gjort gjennom året.

Tags