Følg et tre gjennom året

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om hvordan et tre endrer seg gjennom de fire årstidene.

Kompetansemål

Naturfag

  • Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon
  • Presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem

Norsk

  • Lage tekster som kombinerer skrift med bilder
  • Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig

Kunst og håndverk

  • Studere form gjennom å tegne, male og fotografere

Gjennomføring av opplegget

Dette er et opplegget som strekker seg over et helt skoleår. Elevene skal observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre gjennom alle de fire årstidene. Fyll ut det vedlagte arbeidsarket for hver gang dere er ute. Press gjerne blader i periodene trærne har blader. Som en oppsummering skal elevene beskrive hvordan treet har endret seg gjennom året. Avslutt prosjektet med å lime tegningene, beskrivelsene og eventuelle pressede blader på en plakat. Plakaten kan presenteres for medelever, andre klasser eller kanskje for foreldre?

Elevoppgaver

Oppstart på sensommeren

La elevene gå ut i skogen eller nærområdet for å se på ulike trær. Hver elev velger seg ut et tre som de ønsker å observere i prosjektet. Tips! La elevene markere treet de har valgt ut, men pass på at dere ikke skader det.

  • Bruk bøker eller internett for å undersøke hvilken sort treet er og hvor det vokser.

Observasjon i løpet av året

Gjennom de fire årstidene skal elevene ut for å observere og innhente informasjon om treet de har valgt.

  • Etter hver gang dere er ute for å observerer skal elevene tegne treet og beskrive det med noen ord.
  • I de periodene som treet har blader kan dere plukke og presse disse.
  • Som en oppsummering skal elevene beskrive hvordan treet har endret seg gjennom året.

Avslutning av prosjektet

Når elevene har vært gjennom alle årstidene skal de lage en plakat.

  • Plakaten skal kombinere de ulike arbeidene elevene har laget gjennom året.

Tags