Best før, men ikke dårlig etter

Formål

Formålet med økten er at elevene skal utforske og vurdere matvarers holdbarhet med utgangspunkt i prinsippet om å «se, lukte og smake».

Kompetansemål

Mat og helse 

  • Bruke sansene til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat
  • Utnytte matvarer og rester fra matlaging og reflektere over eget matforbruk

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som kan gjennomføres i løpet av en undervisningsøkt. I første del av økten skal elevene individuelt eller i par arbeide med spørsmål knyttet opp mot holdbarhetsmerking. I andre del av økten skal elevene undersøke om matvarer kan spises til tross for «best før»-dato. Sett frem matvarer som har gått ut på «best før»-dato og la elevene undersøke om produktene fortsatt kan anvendes. Bruk prinsippet om å se, lukte og smake. Obs! Bruk ikke matvarer som har gått ut på «siste forbruksdag». Avslutt økten med å la elevene reflektere rundt datomerking og matsvinn. Tips! Lag vafler av melk som har gått ut på dato eller yoghurt-brød av gammel yoghurt.

Elevoppgaver

Arbeidsoppgave

I Norge kastes store mengder mat fordi det har gått ut på «best før»-dato. Ofte er dette matvarer som kan brukes lenge etter den satte datostemplingen. Et godt prinsipp er å «se, lukte og smake» på maten før du eventuelt kaster den.

Arbeid individuelt eller par med spørsmålene.

  • Hvorfor bruker man holdbarhetsmerking på matvarer?
  • Undersøk hva som er forskjellen på «best før» og «siste forbruksdag».
  • Hva tror du menes med at man skal «se, lukte og smake» på mat før man eventuelt kaster den?

Fordypningsoppgave

Bruk prinsippet om å «se, lukte og smake» på matvarene som er satt frem.

  • Er dette matvarer som fortsatt kan spises? Hvorfor/hvorfor ikke?

Refleksjonsspørsmål

  • Hvorfor er det viktig å se, lukte og smake på maten før man eventuelt kaster den?
  • Er det matvarer du ble overrasket over at smakte bra selv om de hadde gått ut på «best før»-dato?
  • Kommer du til å se, lukte og smake på maten før du kaster den i fremtiden?

Tags