Kjøtt, egg og meieriprodukter

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om norskt kjøtt, egg og meieriprodukters vei til matbordet og hvordan disse produktene kan anvendes.

Kompetansemål

Mat og helse

 • Utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid
 • Fortelje om kva som kjenneteiknar sunn og variert mat og kvifor det er viktig for helsa

Norsk

 • Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk
 • ​Kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et opplegg som vil gå over 2-3 undervisningstimer. Som en oppstart kan det være fint at elevene undersøker hvilke norske matvarer de har i sitt eget kjøleskap. På skolen skal elevene ta i bruk internett eller de ulike heftene for å kunne arbeide med oppgavene. I siste økt kan du som lærer velge ut en av elevenes oppskrifter som dere lager på skolen.

Elevoppgaver

Hjemmeoppgaver

På all mat som selges i Norge står det hvor matvaren er produsert. Et tips er å se etter et ovalt merke på pakningen. Om det står «NORGE» eller «NO», betyr det at matvaren er produsert i Norge.

 • Undersøk om du har kjøtt, egg- og meieriprodukter som er produsert i Norge.
 • Noter ned tre norske matvarer du har funnet. Lag gjerne en tegning av disse.

Arbeidsoppgave

Arbeid videre med hjemmeoppgavene om norsk kjøtt-, egg- og meieriprodukter som du fant i kjøleskapet. Velg deg ut én matvare som du vil jobbe videre med.

 • Hvilket dyr kommer matvaren fra?
 • Undersøk om det er en sunn matvare. Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Finn tre eksempler på matretter som matvaren kan brukes i.

Fordypningsoppgave

Velg en av de tre matrettene du har funnet.

 • Bruk internett for å finne en oppskrift til den valgte matretten. Skriv av oppskriften og fyll det inn i din egen oppskriftsbok.
 • Tegn et bilde til oppskriften.
 • Om du vil, kan du endre noe i oppskriften og legg til dine egne favorittsmaker.
 • Skriv en kort tekst om hvorfor du valgte denne matretten.

Lag en av matrettene

 • Følg én eller flere av oppskriftene som elevene har lagd.

Tags