Fra gården til matbordet

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal tilegne seg kunnskap om kjøtt, egg og meieriprodukter og hvordan disse produktene kan anvendes.

Kompetansemål

Mat og helse

 • Fortelje om kva som kjenneteiknar sunn og variert mat og kvifor det er viktig for helsa
 • Lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med andre
 • Bruke reiskap, rom- og vektmål og enkle teknikkar i samband med matlaging

Norsk

 • Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk
 • ​Kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et tverrfaglig opplegg som vil gå over 2-3 undervisningstimer. Som en oppstart kan det være lurt at elevene undersøker hvilke norske matvarer de har i sitt eget kjøleskap. På skolen skal elevene ta i bruk faktaarkene om dyr eller de ulike faktaheftene i arbeidet med oppgavene. I fordypningsoppgaven skal elevene lage en oppskrift med utgangspunkt i matvaren de har arbeidet med og skrive en tekst om matvaren. I siste økt kan du som lærer lese gjennom anbefalingene elevene har skrevet, og velge ut en av oppskriftene som dere skal lage på skolen.

Elevoppgaver

Hjemmeoppgaver

Undersøk hva slags kjøtt, egg- og meieriprodukter du har i ditt eget kjøleskap.

 • Noter ned tre matvarer du har funnet.
 • Lag en tegning av de tre matvarene.

Arbeidsoppgave

Arbeid videre med hjemmeoppgavene om kjøtt-, egg- og meieriprodukter som du fant i kjøleskapet. Velg deg ut én matvare som du vil jobbe videre med.

 • Hvilket dyr kommer matvaren fra?
 • Er det en sunn matvare. Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Finn tre eksempler på sunne matretter som matvaren kan brukes i.

Fordypningsoppgave

Velg en av de tre matrettene du har funnet.

 • Bruk internett for å finne en oppskrift til den valgte matretten. Skriv av oppskriften på et eget ark (her kan du gjerne endre noe i oppskriften for å lage den til din egen).
 • Tegn et bilde til oppskriften.
 • Skriv en kort tekst hvor du forteller hvorfor du anbefaler denne oppskriften og hvorfor den er bra for helsa.

Tags