Spis opp maten din!

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal undersøke hvorfor matsvinn både er dårlig for lommeboka og for klimaet.

Kompetansemål

Mat og helse 

 • Kjenne att smakar i mat og undre seg over kvifor smak er noko vi opplever ulikt
 • Lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med andre

Samfunnsfag

 • Reflektere over samanhengen mellom personleg økonomi og forbruk hos den enkelte
 • Utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling
Norsk
 • Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
 • Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

 

Gjennomføring av undervisningen

Dette er et tverrfaglig opplegg som kan gjennomføres i løpet av 2-3 undervisningsøkter. I første del av økten skal dere se «Å kaste mat er skikkelig dumt!» eller en annen video om matsvinn. La elevene reflektere over sitt eget forhold til kasting av mat. I andre del av økten skal elevene undersøke om matvarer kan spises til tross for «best før»-dato. Sett frem matvarer som har gått ut på «best før»-dato og la elevene undersøke om produktene fortsatt kan anvendes. Bruk prinsippet om å se, lukte og smake. Sett gjerne frem matvarer som ikke har gått ut på «best før»-dato slik at elevene ikke nødvendigvis vet hvilke produkter som har gått ut på dato og ikke. Avslutt med å diskutere om elevene blir påvirket av datostemplingen når de smaker på maten. Obs! Bruk ikke matvarer som har gått ut på «siste forbruksdag». Tips! Lag vafler av melk som har gått ut på dato eller yoghurt-brød av gammel yoghurt. I andre del av opplegget skal elevene i grupper lage en reklameplakat om matsvinn. Denne skal være enkel og gi mottakeren lyst til å kaste mindre mat.

Elevoppgaver

Refleksjonsspørsmål

Se videoen om matsvinn. Diskuter spørsmålene nedenfor i par eller grupper.

 • Kaster du noen gang mat? Hva slags mat kaster du mest av?
 • Hva er grunnen til at du kaster mat?
 • Pleier du å se, lukte og smake på maten før du eventuelt kaster den?
 • Har du tenkt over at maten du kaster koster penger?

Arbeidsoppgave

Bruk prinsippet om å «se, lukte og smake» på matvarene som er satt frem.

 • Er dette matvarer som fortsatt kan spises? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Tror du at du blir påvirket av datostemplingen når du smaker på maten?

Fordypningsoppgave

Lag en reklameplakat hvor dere informerer om matsvinn. Plakaten skal være enkel og skal gi mottakeren lyst til å kaste mindre mat! Ta utgangspunkt i punktene under.

 • Hvorfor er det bra for lommeboka å kaste mindre mat? Begrunn.
 • Hvorfor er matsvinn et klimaproblem?
 • Hva slags mat kastes det mest av i Norge?
 • Hva kan man gjøre for å kaste mindre mat?
 • Finn et eksempel på hvordan matrester kan lages til noe godt!

Tags